Om Lönnbom VA-teknik AB

Lönnbom VA-teknik AB

 • startades av Martina Lönnbom år 1999.
 • utför tjänster inom vatten- och avloppsrening samt renhållning
 • gör översättningar av tekniska texter från och till tyska
 • genomför utbildningar inom samma område
Exempel på uppdrag
 • Kontrollprogram (vattenverk, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar)
 • Sammanställningar, utvärderingar och förslag till aktionsplan
 • Periodiska besiktningar
 • Miljörapporter
 • Anmälningsärenden, tillståndsansökningar
 • Avfallsplan och renhållningsordning
 • Drift- och skötselinstruktioner
 • Försök och undersökningar på plats
 • Provtagningar, mätningar och analysverksamhet
 • Utbildningar

Senaste inläggen